# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4411 IELTS Reading and Writing 6.5+ ฿ 8,900 รายละเอียด
BE4412 IELTS Listening and Speaking 6.5+ ฿ 15,900 รายละเอียด
BE4413 Perfect IELTS 6.5+ ฿ 24,800
฿ 16,900
รายละเอียด