# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- English GAT the Winner ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2320 English 9 สามัญ the Winner ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2340 รวมคอร์สตะลุยโจทย์ Admission ฿ 10,400
฿ 8,500
รายละเอียด