# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- English GAT the Winner ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2111 Top Grammar 1 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2112 Top Grammar 2 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2113 Top Grammar 1 & 2 ฿ 5,800
฿ 5,100
รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2121 Top Grammar & Error ฿ 8,700
฿ 7,300
รายละเอียด
BE2211 Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2212 Top Vocab 1000 words ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2213 คอร์สรวมคำศัพท์ ฿ 6,400
฿ 5,800
รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขัั้นเทพ ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขัั้นเทพ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2240 คอร์สรวมคำศัพท์ อ่าน และเขียน ฿ 13,800
฿ 11,000
รายละเอียด
BE2320 English 9 สามัญ the Winner ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2340 รวมคอร์สตะลุยโจทย์ Admission ฿ 10,400
฿ 8,500
รายละเอียด