# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1111 English เพิ่มเกรด ม.1 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1121 English เพิ่มเกรด ม. 2 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1131 English เพิ่มเกรด ม. 3 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1140 คอร์สรวม English เพิ่มเกรด ม.1 2 3 ฿ 8,700
฿ 6,900
รายละเอียด
BE1221 เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 2,900 รายละเอียด