# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 4,500 รายละเอียด