# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- English Job Interview ฿ 1,290
฿ 999
รายละเอียด
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4200 HOT TOEIC 750 UP ฿ 3,990 รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 4,500 รายละเอียด