เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 นาที
96 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
พิมพ์พลอย (พี่เทอร์โบ) สุรดินทร์กูร
Course Square Selection

 • จบการศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Exchange Student of University of Lausanne, Switzerland
 • ติวเตอร์ TOEIC ติวสอบแบบเร่งด่วน เทคนิคแน่น เข้าใจง่าย จำได้ ทำข้อสอบได้จริง

TOEIC Technique Booster รวมเทคนิคเข้าใจง่ายเหมือนข้อสอบจริง By พี่เทอร์โบ

คอร์สสอนทำความเข้าใจในการทำข้อสอบวิชา TOEIC ให้เพิ่มคะแนนอย่างรวดเร็ว ภายใน 14 ชั่วโมง รวมเทคนิคที่เข้าใจง่าย

โดย พิมพ์พลอย (พี่เทอร์โบ) สุรดินทร์กูร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,590 บาท เท่านั้น!

3,590 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับ


ผู้ที่ต้องการการสอบ Toeic ให้ได้คะแนนที่สูง โดยใช้เวลาเรียนไม่ถึง 20 ชั่วโมง รู้เรื่องเข้าใจง่าย


เนื้อหาหลักเกียวกับคอร์ส


TOEIC Listening Part

 • Photographs
 • Question-Response
 • Conversation
 • Short Talks

TOEIC Reading Part

 • Incomplete Sentences - Grammar (n., adj. adv.)
 • Incomplete Sentences - Grammar (v.) and Vocabulary
 • Text Completion
 • Reading Comprehension

แนะนำผู้สอนและหลักสูตร
เวลา(นาที)
แนะนำตัวผู้สอน FREE 1:20  
คอร์ส TOEIC ของพี่เทอร์โบเหมาะกับใครบ้าง ? FREE 1:04  
TOEIC Listening Part 1: Photographs
เวลา(นาที)
Introduction, TOEIC Listening Part 1-4 - Introduction and Technique 6:56  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.1 - Introduction 1:27  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.2 – Technique and Example 1 8:01  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.3 – Example 2, 3 8:30  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.4 – Summary of Technique 2:20  
TOEIC Listening Part 1: Photographs Ep.5 – Test 10:39  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response
เวลา(นาที)
Introduction Part 2: Question-Response 1:42  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.2 - Technique and Example 1 7:32  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.3 - Example 2, 3 8:06  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.4 - Example 4 3:58  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.5 - Technique and Example 5 8:59  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.6 - Example 6 4:18  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.7 - Technique 1:58  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.8 - Example 7, 8 9:44  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.9 - Example 9, 10 8:27  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.10 - Summary of Techniques 4:53  
TOEIC Listening Part 2: Question-Response Ep.11 - Test 9:11  
TOEIC Listening Part 3: Conversation
เวลา(นาที)
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.1 - Introduction 2:43  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.2 - Techniques 5:37  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.3 - Example 1 11:26  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.4 - Example 2 9:42  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.5 - Example 3 9:36  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.6 - Technique and Example 4 14:41  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.7 - Example 5 9:22  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.8 - Example 6 10:38  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.9 - Summary of Techniques 3:35  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.10 - Test (Questions) 5:42  
TOEIC Listening Part 3: Conversation Ep.11 - Test (Answers) 10:22  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks
เวลา(นาที)
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.1 - Introduction 2:14  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.2 - Techniques 3:53  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.3 - Example 1 10:05  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.4 - Example 2 9:17  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.5 - Example 3 8:48  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.6 - Technique and Example 4 10:31  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.7 - Example 5 8:48  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.8 - Summary of Techniques 3:14  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.9 - Test (Questions) 5:24  
TOEIC Listening Part 4: Short Talks Ep.10 - Test (Answers) 9:44  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences - Grammar (n., adj. adv.)
เวลา(นาที)
TOEIC Reading Part 5-7 -Introduction,Part 5: Incomplete Sentences Ep. 1 - Introduction and Technique 3:59  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.2 - Grammar 7:00  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.3 - Grammar - Techniques and Example 1 7:16  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.4 - Grammar (n.) - Example 2 7:50  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.5 - Grammar (n.) - Technique and Example 3 5:48  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.6 - Grammar (n.) - Example 4, 5 8:51  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.7 - Grammar (adj.) - Technique and Example 6 8:42  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.8 - Grammar (adj.) - Example 7, 8 7:34  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.9 - Grammar (adv.) - Techniques and Example 9 8:22  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.10 - Grammar (adv.) - Example 10, 11 5:49  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.11 - Grammar (n., adj., adv.) - Summary of Techniques 8:29  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.12 - Grammar (n., adj., adv.) - Example 12, 13 6:51  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.13 - Grammar (n., adj., adv.) - Example 14, 15 10:19  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.14 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Questions) 4:02  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.15 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Answers) 1/2 7:11  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.16 - Grammar (n., adj., adv.) - Test (Answers) 2/2 7:55  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences - Grammar (v.) and Vocabulary
เวลา(นาที)
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.1 - Grammar (v.) - Technique 4:23  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.2 - Grammar (v.) - Example 1 4:46  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.3 - Grammar (v.) - Techniques and Example 2 8:28  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.4 - Grammar (v.) - Example 3, 4 9:10  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.5 - Grammar (v.) - Techniques - Tenses 8:28  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.6 - Grammar (v.) - Example 5, 6 10:06  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.7 - Grammar (v.) - Example 7, 8 14:00  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.8 - Grammar (v.) - Summary of Techniques 6:43  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.9 - Grammar (v.) - Test (Questions) 4:31  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.10 - Grammar (v.) - Test (Answers) 1/2 10:45  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.11 - Grammar (v.) - Test (Answers) 2/2 11:31  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.12 - Vocabulary - Introduction and Technique 2:31  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.13 - Vocabulary - Technique and Example 1 7:20  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.14 - Vocabulary - Example 2, 3 8:44  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.15 - Vocabulary - Techniques and Example 4 8:04  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.16 - Vocabulary - Example 5, 6 10:42  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.17 - Vocabulary - Technique and Example 7 6:42  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.18 - Vocabulary - Example 8, 9 8:21  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.19 - Vocabulary - Summary of Techniques 6:53  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.20 - Vocabulary - Test (Questions) 4:56  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.21 - Vocabulary - Test (Answers) 1/2 8:00  
TOEIC Reading Part 5: Incomplete Sentences Ep.22 - Vocabulary - Test (Answers) 2/2 7:04  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion
เวลา(นาที)
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.1 - Introduction 2:53  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.2 - Techniques 4:55  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.3 - Email - Technique 3:05  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.4 - Email - Example 1 15:21  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.5 - Letter - Example 2 17:40  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.6 - Announcement/Advertisement/Passage - Example 3 14:35  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.7 - Summary of Techniques 3:46  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.8 - Test (Questions) 4:50  
TOEIC Reading Part 6: Text Completion Ep.9 - Test (Answers) 14:49  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension
เวลา(นาที)
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.1 - Introduction 2:47  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.2 - Techniques 12:24  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.3 - Email - Example 1 28:51  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.4 - Letter - Example 2 26:49  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.5 - Announcement/Advertisement/Passage - Example 3 24:15  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.6 - Chat History - Example 4 21:45  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.7 - Special - Example 5 25:07  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.8 - Summary of Techniques 6:42  
TOEIC Reading Part 7: Reading Comprehension Ep.9 - Test (Questions and Answers) 31:48  
TOEIC Part Listening 1-4.pdf
TOEIC Reading - Part 5.1.pdf
TOEIC Reading - Part 5.2.pdf
TOEIC Reading - Part 5.3 - 6.pdf
TOEIC Reading - Part 7.pdf
TOEIC Vocabulary.xlsx

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ