เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 28 นาที
226 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย ฟังก์ชัน

สรุปเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์จัดเต็ม

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 959 บาท เท่านั้น!

1,370 บาท
  สมัครเรียน

ฟังก์ชัน

 • ทดสอบการเป็น f'n
  • คู่อันดับ
  • กราฟ
  • สมการ
 • การอ่านค่า f'n
  • คู่อันดับ
  • กราฟ
  • สมการ
 • n(Cartesian) vs n(Set)
 • จำนวน f (ตามเงื่อนไข)

Inverse ของ f'n

 • การหาค่า
  • คู่อันดับ
  • กราฟ
  • สมการ
 • สูตรลัด
 • สูตรคล้าย Matrix

การหาค่า f'n

 • ง่าย
 • ยาก
  • สูตรลัด 1
   • ระบบ
   • ต่างระบบ
  • สูตรลัด 2
   • ระบบพิเศษ
   • ต่างระบบพิเศษ

Composite f'n

 • คู่อันดับ
 • สมการ
  • แบบที่ 1
  • แบบที่ 2 (ตรงหน้าจับเท่า)
  • แบบที่ 3 (ตรงหลังเอาใส่)

​​Algebra of f'n

 • คู่อันดับ
 • สมการ

สรุปเนื้อหา
เวลา(นาที)
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 9:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 5:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 5:04  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 5:17  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 5:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 4:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 4:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 4:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 5:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 6:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 4:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 6:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 10:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 7:04  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 4:20  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 4:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 3:22  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 4:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 6:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 4:31  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 4:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 3:09  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 2:14  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 2:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 4:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 3:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 10:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 9:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 2:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 2:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 8:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 4:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 5:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 0:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 2:28  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 4:04  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 4:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 4:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 5:31  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 3:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 5:34  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 5:21  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 7:20  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 6:38  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 4:22  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 6:09  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 8:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 5:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 4:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 3:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 8:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 52 3:35  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 53 9:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 54 5:26  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 55 14:34  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 56 6:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 57 3:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 58 4:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 59 7:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 60 4:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 61 4:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 62 7:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 63 3:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 64 3:34  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 65 2:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 66 3:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 67 3:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 68 2:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 69 2:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 70 2:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 71 3:17  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 72 1:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 73 2:37  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 74 3:13  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 75 2:13  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 76 2:14  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 77 2:20  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 78 1:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 79 1:53  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 80 3:56  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 81 2:28  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 82 2:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 83 2:22  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 84 3:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 85 5:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 86 5:19  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 87 3:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 88 3:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 89 1:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 90 4:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 91 4:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 92 5:15  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 93 1:25  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 94 5:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 95 5:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 96 3:58  
เฉลยข้อสอบโรงเรียนมัธยมดังในกทม.
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 1:37  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 2:29  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 2:10  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 1:09  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 2:22  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 1:24  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 2:13  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 2:45  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 1:35  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 3:35  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 3:06  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 12 5:18  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 13 5:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 14 2:16  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 15 4:37  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 16 3:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 17 1:05  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 18 2:49  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 19 1:56  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 20 2:48  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 21 4:30  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 22 5:10  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 23 2:14  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 24 3:26  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 25 1:51  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 26 2:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 27 3:51  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 28 2:15  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 29 1:56  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 30 1:09  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 31 2:42  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 32 3:51  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 33 10:19  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 34 5:12  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 35 1:32  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 36 0:40  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 37 1:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 6:00  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 7:51  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 7:40  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 4:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 1:30  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 1:07  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 2:18  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 2:29  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 2:04  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 2:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 5:44  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 2:52  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 2:36  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 0:47  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 1:54  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 7:19  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 1:07  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 1:14  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 3:10  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 1:17  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 1:04  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 10:47  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 7:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 3:27  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 1:33  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 26 1:41  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 27 3:39  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 28 3:01  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 29 4:09  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 30 2:01  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 31 2:52  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 32 3:56  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 33 5:55  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 34 2:20  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 35 4:17  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 36 5:14  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 37 4:30  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 38 3:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 39 3:25  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 40 4:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 41 3:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 42 2:53  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 43 2:31  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 44 7:42  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 45 2:34  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 46 1:48  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 47 1:48  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 48 3:42  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 49 3:25  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 50 1:53  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 51 5:30  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 52 3:11  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 53 5:25  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 54 3:22  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 55 5:46  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 56 2:27  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 57 3:39  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 58 3:07  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 59 10:01  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 60 5:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 61 5:19  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 62 7:06  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 63 6:56  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 64 2:44  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 65 6:17  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 66 3:39  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 67 3:16  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 68 4:31  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 69 4:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 70 6:37  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 71 8:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 72 5:36  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 73 6:43  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 74 4:29  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 75 5:22  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 76 2:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 77 5:55  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 78 2:20  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 79 2:09  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 80 1:15  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 81 2:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 82 2:09  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 83 7:06  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 84 2:51  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 85 4:06  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 86 3:15  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 87 1:31  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 88 5:52  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 89 5:15  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 90 2:25  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 91 7:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 92 3:30  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 93 3:06  
ฟังก์ชัน ชุดที่ 1
ฟังก์ชัน ชุดที่ 2
ฟังก์ชัน ชุดที่ 3
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ