เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 28 นาที
133 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย ตรรกศาสตร์

สรุปเนื้อหาคณิต ม.4 เรื่องตรรกศาสตร์ พร้อมตะลุยโจทย์แน่นๆ

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 987 บาท เท่านั้น!

1,410 บาท
  สมัครเรียน

สรุปเนื้อหา
เวลา(นาที)
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 1:21  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 14:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 22:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 7:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 11:27  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 5:31  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 10:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 9:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 2:58  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 4:14  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 13:56  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 11:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 12:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 5:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 2:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 18:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 12:58  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 9:30  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 2:46  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 11:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 8:13  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 8:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 4:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 4:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 3:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 7:42  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 8:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 6:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 5:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 8:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 4:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 1:39  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 19:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 5:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 4:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 2:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 14:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 4:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 6:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 12:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 20:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 23:26  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 7:11  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 11:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 12:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 1:34  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 6:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 18:56  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 11:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 15:31  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 7:12  
เฉลยข้อสอบโรงเรียนมัธยมดังในกทม.
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 9:30  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 6:41  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 2:19  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 3:31  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 4:33  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 4:27  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 4:18  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 9:44  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 3:45  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 8:54  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 3:35  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 6:34  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 3:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 6:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 6:35  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 3:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 4:24  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 3:37  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 2:31  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 4:41  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 4:07  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 2:53  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 0:57  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 3:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 6:47  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 4:30  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 4:52  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 3:41  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 4:26  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 8:33  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 3:40  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 4:23  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 8:14  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 7:09  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 3:24  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 5:02  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 26 2:52  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 27 4:58  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 28 3:50  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 29 2:01  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 30 5:44  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 31 8:02  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 32 11:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 33 6:37  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 34 3:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 35 8:13  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 36 7:16  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 37 4:54  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 38 6:39  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 39 6:50  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 40 6:03  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 41 3:21  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 42 5:16  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 43 1:39  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 44 6:34  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 45 4:57  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 46 2:18  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 47 7:14  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 48 9:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 49 6:49  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 50 5:29  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 51 3:46  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 52 8:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 53 12:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 54 13:00  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 55 3:31  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 56 7:53  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 57 5:24  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 58 5:14  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 59 9:47  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 60 9:49  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 61 5:05  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 62 3:28  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 63 4:06  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 64 3:13  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 65 1:26  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 66 7:56  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 67 6:01  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 68 7:32  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 69 6:10  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 70 9:27  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 71 6:11  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ