เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 63 ชั่วโมง 30 นาที
99 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียน Web Application แบบมือโปร ด้วย PHP JavaScript และ MySQL -50%

ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนโปรแกรม ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของภาษา จากเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,950 บาท เท่านั้น!

7,900 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

Full SET เขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


รายละเอียดคอร์ส และสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการ์ณที่มากขึ้น

ผู้สอนได้นำเอาคอร์ส PHP และ MYSQL ไปผสมกับคอร์ส HTML CSS และ JAVASCRIPT จนกลายเป็น WEB APPLICATION ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย

ผู้สอนใด้เตรียมการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล

รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์

ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ

ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม

ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด

ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม

นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้

ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และนักเขียนโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/

PHP Intro
เวลา(นาที)
เรียนรู้รูปแบบการทำงาน Syntax และรูปแบบคำสั่งของ PHP FREE 19:36  
แนะนำและเรียนรู้วิธีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม FREE 18:11  
รู้จักตัวแปรในรูปแบบ Global และ Local Scope 1:02:01  
Workshop1 (เรียนรู้การใช้งานตัวแปร และการจัดรูปแบบฟอร์มจดหมายต่าง ๆ) 1:00:32  
เรียนรู้ชนิดของข้อมูลต่างๆ Data Type 23:29  
Workshop 2 (เรียนรู้การแสดงผลด้วยคำสั่ง echo และ print) 19:54  
เรียนรู้การเชื่อมข้อความร่วมกับตัวแปรด้วย concat 31:53  
Workshop 3 (การเชื่อมข้อความ กับตัวแปรด้วย concat) 37:52  
เรียนรู้และวิธีการใช้งาน String Functions 27:23  
เรียนรู้วิธีการ CASTING Data Type 24:34  
PHP Array
เวลา(นาที)
เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งาน Arrays รูปแบบต่าง ๆ 46:22  
เรียนรู้เรียงลำดับด้วย Function arrays sorting 41:43  
PHP Variables and Operators
เวลา(นาที)
เรียนรู้และทำความเข้าใจ ตัวแปรระดับ Global 17:46  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์ 22:30  
เรียนรู้แลเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมาย Assignment Operator ต่าง ๆ 28:10  
เรียนรู้และเข้าใจวิธีใช้งานเครื่องหมายเปรียบเทียบ Comparison Operator 30:26  
เรียนรู้และวิธีการใช้งานคำสั่ง var_dump และการเพิ่มค่า/ลดค่า ของตัวแปร 17:17  
เรียนรู้และวิธีการใช้งานเครื่องหมายทางตรรกะ 11:45  
PHP if...else...elseif Statements
เวลา(นาที)
เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขด้วย if-else และการจำลองเหตุการณ์ด้วยระบบ login 1:00:20  
PHP Switch Statements
เวลา(นาที)
เรียนรู้วิธีการสร้างเงื่อนไขด้วย switch case 8:22  
Workshop switch case สร้างโปรแกรมแสดงวันหยุดราชการ 36:34  
Flowchart
เวลา(นาที)
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเขียน Flowchart 31:22  
เรียนรู้และเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆของ Flowchart 12:29  
Workshop Flowchart (ทดลองการเขียน Flowchart ด้วยเหตุการณ์จำลอง) 9:21  
PHP Loops
เวลา(นาที)
เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานด้วย Loops ต่างๆ 25:53  
Workshop For Loop 1 21:50  
Workshop For Loop 2 18:16  
Workshop For Loop 3 24:35  
Workshop For Loop 4 40:48  
เรียนรู้และวฺิธีการใช้งาน While Loop 44:26  
เรียนรู้และวิธีการใช้งาน Foreach Loop พร้อมกับ Workshop Foreach 1 21:53  
Workshop Foreach Loop 2 24:40  
Workshop Foreach Loop 3 34:15  
PHP Functions
เวลา(นาที)
เรียนรู้วิธีการสร้าง และใช้งาน Function 54:27  
เรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบของ PHP Function 1:01:30  
เรียนรู้วิธีการใช้งาน Date Function 25:31  
Workshop Function Date 58:50  
เรียนรู้วิธีการเพิ่ม และลด ช่วงวันเวลา 21:31  
รู้จัก function include และ require และหลักการเขียน function หาพื้นที่สี่เหลี่ยม, vat, เก็บสถิติ 1:26:14  
PHP Website Workshop Part I
เวลา(นาที)
Workshop php menu1 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 43:20  
Workshop php menu2 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 45:14  
Workshop php menu3 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php 40:09  
PHP Forms
เวลา(นาที)
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 1 1:40:23  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 2 1:01:54  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 3 1:18:09  
เรียนรู้ Tag Input ต่าง ๆ และรูปแบบ Form input ตอนที่ 4 30:06  
เรียนรู้และทำความเข้าใจ Attribute ต่างๆของ Form 42:53  
เรียนรู้วิธีการส่งและรับค่าผ่าน Form และหลักการของ file upload ด้วย Workshop Grade 57:42  
MySQL Database
เวลา(นาที)
เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล MySQL และจัดการด้วย phpMyAdmin รวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล 1:00:56  
เรียนรู้วิธีการ import และ export ฐานข้อมูลเพื่อ backup 15:56  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล 11:25  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการเพิ่มข้อมูลจากฐานข้อมูล 19:04  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูล 19:48  
รู้จักคำสั่ง SQL ในการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 15:42  
เรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ ให้ออกมาแสดง 14:29  
เรียนรู้วิธีการจัดเรียงลำดับของข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL 12:09  
เรียนรู้คำสั่ง SQL ในการกำหนดจำนวนข้อมูลที่จะให้แสดง หรือไม่แสดง 13:04  
เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง SQL เพื่อคัดกรอง หรือค้นหาข้อมูลมากกว่า 1 คอลัมน์ 13:07  
รู้จักวิธีการใช้งานคำสั่ง SQL เพื่อคัดกรองข้อมูลแบบช่วงระหว่างมาแสดง 8:54  
รู้จักวิธีการนำตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์มาใช้ร่วมกับคำสั่ง SQL 13:46  
วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูล และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ 1:06:27  
เรียนรู้แนวคิดวิธีทำ Form เพิ่มข้อมูล และการ upload file ขึ้นเว็บไซต์ 1:02:05  
เรียนรู้แนวคิดวิธีทำ Form แก้ไขข้อมูลจาก database 1:24:49  
เรียนรู้วิธีการส่งค่า GET และ POST ภายใน Form เดียวกัน 22:15  
เรียนรู้วิธี และหลักการลบข้อมูลจากหน้า Form 30:43  
เรียนรู้รูปแบบคำสั่ง และวิธีการหาผลรวม การนับ และการหาค่าเฉลี่ย ด้วยคำสั่ง SQL 51:40  
เรียนรู้การจัดกลุ่มข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL 49:35  
เรียนรู้วิธีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 31:53  
เรียนรู้วิธีการเชื่อมตารางมากกว่า 1 ตารางด้วยรูปแบบการ JOIN ชนิดต่างๆ 49:58  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox 59:16  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย dropdown 1:06:12  
เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox และ dropdown 1:11:25  
เรียนรู้วิธีใช้งาน การสร้าง และการยกเลิก ตัวแปร session ร่วมกับระบบ login แบบ step by step 1:09:39  
Workshop session 1:01:52  
Mini workshop หลักการออกแบบฐานข้อมูล ร่วมกับตัวแปร session 42:44  
เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง SQL Injection 18:05  
PHP Website Workshop Part II
เวลา(นาที)
เรียนรู้วิธีการทำระบบส่งเมล์จากหน้า Form รวมถึงการสร้างเค้าโครงของหน้าเมล์ 58:17  
Workshop การทำ Line Notify และการจัดรูปแบบของข้อความในการส่งและแสดงผล 52:02  
Workshop Export ข้อมูลเป็นรูปแบบ Excel 52:43  
Workshop Export ข้อูลเป็นรูปแบบ PDF 54:50  
Javascript
เวลา(นาที)
เรียนรู้คำสั่ง และการใช้งานด้วย Javascript ร่วมกับ PHP รวมถึงการนำ Event ต่างๆมาใช้งานจริง 31:54  
ทำความรู้จัก และใช้งาน JavaScript Library รวมถึง Selector ต่าง ๆ 42:21  
Workshop การทำตารางแบบ inline 51:22  
เรียนรู้เทคนิคการนำ plugin เข้ามาร่วมใช้งาน 39:31  
เรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูลประเภท Arrays ของ JavaScript 22:24  
เรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูลประเภท Object ของ JavaScript นำไปใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ 44:55  
เรียนรู้ข้อมูลประเภท JSON และข้อแตกต่างระหว่าง Arrays Object และ JSON 11:21  
เรียนรู้โครงสร้างและวิธีการใช้งาน JavaScript Loop 27:17  
เรียนรู้วิธีการรับส่งข้อมูล และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค AJAX 1:08:49  
Mini Workshop AJAX 59:00  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ แสดงข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 37:08  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ เพิ่มข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 34:54  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ ลบข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 45:04  
เรียนรู้วิธีการทำระบบ แก้ไขข้อมูลแบบ AJAX Modal popup 46:08  
PHP Website Workshop Part III
เวลา(นาที)
Workshop การทำแผนภูมิ Chart หรือ กราฟ 59:14  
Workshop การแบ่งหน้า Paginate 50:22  
เรียนรู้ และ Workshop GitHUB Version Control 15:58  
Workshop GitHUB Version Control เริ่มขั้นตอนการสมัครใช้งาน 43:25  
Workshop GitHUB Version Control การใช้งานแบบ Branch 40:03  
PHP HOMEWORK.pptx
PHP HOMEWORK.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อ.สอนดี อธิบายเป็นลำดับจากง่าย ๆ ไปยากขึ้นเรื่อยๆ เข้าใจง่าย ทำตามได้ทุกบทเรียน ขอบคุณมากครับที่มีคลิปสอนดี ๆ แบบนี้มาให้ผมได้เรียนรู้ ไม่ผิดหวังที่ได้เรียน คุ้มค่ามากครับ
    อิส*****ะลา