เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 25 ชั่วโมง 32 นาที
37 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียนเว็บไซต์ HTML CSS JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงมืออาชีพ -50%

หลักสูตรตั้งแต่ผู้เริ่มต้น จนนำไปใช้ทำงานได้ ลองเรียนกับเรา แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องยาก จะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,450 บาท เท่านั้น!

6,900 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

Full SET เขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


เราเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุม และเข้าใจง่าย ที่นี่เราสอนแบบให้คุณเขียนจริง มีการบ้านและ WORK SHOP เพื่อเสริมความเข้าใจ เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอด หรือใช้ทำงานได้อยางแน่นอน

รายละเอียดคอร์ส

 • ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมกับการใช้งาน Cascading Style Sheets ตั้งแต่เริ่มต้น
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ และเขียนเว็บไซต์แบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้เรียนสามารถสร้าง Animation และ Effect ลูกเล่นต่างๆด้วย CSS และ Javascript 

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
 • internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

 • รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์
 • ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ
 • ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด
 • ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม
 • นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน
 • ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้
 • ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/

HTML
เวลา(นาที)
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์, ip, domain และภาษาต่างๆ และส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ FREE 28:06  
วิธีติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ FREE 16:30  
ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ HTML Tag 59:33  
เรียนรู้วิธีกำหนดรูปแบบของตัวอักษร 44:09  
เรียนรู้ความหมายของ Block Element กับ Inline Element 21:22  
เรียนรู้การอ้างอิงที่อยู่ของไฟล์ และรูปภาพต่างๆในเว็บไซต์ 38:25  
เรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างเกี่ยวกับตาราง 36:57  
เรียนรู้เกี่ยวกับ Software Process 30:53  
เข้าใจวิธีการใช้งาน Developer Tools 6:48  
CSS
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับ CSS 30:11  
ทำความรู้จักกับ CSS selector ตอนที่ 1 54:05  
ทำความรู้จักกับ CSS selector ตอนที่ 2 1:08:41  
เรียนรู้เกี่ยวกับ Box Model 21:28  
เรียนรู้วิธีการจัดตำแหน่ง Box Element ด้วย Position 12:31  
ทำความรู้จัก Media Queries การปรับขนาดตามหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive 28:15  
เรียนรู้การทำ Animation ด้วย CSS 39:12  
Javascript
เวลา(นาที)
เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript library ตอนที่ 1 1:48:58  
เพิ่ม Effect และลูกเล่นต่างๆด้วย JavaScript library ตอนที่ 2 23:29  
Layout
เวลา(นาที)
รู้จักส่วนประกอบของ Layout 50:00  
Workshop Part I
เวลา(นาที)
Workshop 1 (Layout - toggle เมนู - สร้างและติดตั้งแผนที่) ตอนที่ 1 1:25:50  
Workshop 1 (Layout - toggle เมนู - สร้างและติดตั้งแผนที่) ตอนที่ 2 19:41  
Workshop 2 (Normalization เรียนรู้วิธีลดความซ้ำซ้อนของ code) ตอนที่ 1 1:08:42  
Workshop 2 (Normalization เรียนรู้วิธีลดความซ้ำซ้อนของ code) ตอนที่ 2 31:35  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 1 1:05:59  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 2 1:19:07  
Workshop 3 (Responsive และเรียนรู้วิธีสลับรูปภาพด้วย javascript) ตอนที่ 3 8:53  
Workshop 4 (เรียนรู้วิธีการทำ hover และ active เมนู) 48:41  
Workshop 5 (Load ข้อมูลด้วย jquery) 35:29  
Workshop 6 (ระบบค้นหา หรือ filter) 33:22  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 1 1:01:07  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 2 1:11:32  
Workshop 7 (Tabs ข้อมูล) ตอนที่ 3 42:04  
เทคนิคเพิ่มเติม
เวลา(นาที)
วิธีสร้าง Favicon 12:21  
Workshop Part II
เวลา(นาที)
Workshop 8 (การนำ parallax animation มาใช้กับหน้าเว็บไซต์) 48:47  
Workshop 9 (เรียนรู้การ Control Version ด้วย GitHub) 15:58  
Workshop 9 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสมัคร และเริ่มต้นใช้งาน Github 43:25  
Workshop 9 ตอนที่ 3 เรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วย GitHub branch 40:03  
รวม HOME WORK_จัดหน้าใหม่แล้ว.pdf
รวม_HTML_Homework.pdf
สารบัญคอร์ส_สร้างเว็บไซต์ด้วย_html_css_js_.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • สอนได้ละเอียดมากครับ และที่สำคัญเรียนไม่จำกัดเวลา บางที่ขาดเรียนอยู่ช่วงหนึ่งเป้นเดือนก็กลับเริ่มเรียนใหม่ได้​ ส่วนเรื่องที่ประทับใจที่สุดไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูสอนได้ทางไลน์ด้วยคับ แนะนำอย่างยิ่ง
  kev*****ang