เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 9 ชั่วโมง 46 นาที
147 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล
Cloud Tutorial

ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ cloud-tutorial.com เพื่อเป็นแหล่งสอนน้องๆนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดยการสอนผ่านรูปแบบ วิดีโอ ฟรี โดยเนื้อหาส่วนมากจะเป็นการสอนด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งนิยมในต่างประเทศแต่ในไทยยังไม่แพร่หลาย เพื่อให้คนไทยได้รู้จักคุ้นเคยและใช้ในการทำงานจริง

สอนการเขียน Responsive website ด้วย Bootstrap 3

เรียนการสร้าง Responsive Website ด้วย Bootstrap 3 จากพื้นฐานสู่มืออาชีพ ด้วยวิดีโอมากกว่า 70 คลิบ

โดย ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,050 บาท เท่านั้น!

1,500 บาท
  สมัครเรียน

รู้จักกับ Bootstrap 3 เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับใช้งานในพัฒนา Responsive Website โดยการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานการใช้งาน Class , Component และ Javascript ต่างๆ จนถึงการออกแบบเว็บไซต์จริง ด้วยวิดีโอการสอนที่มากถึง 140 คลิบ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด เทคนิคต่างๆ จนถึง ได้เว็บไซต์ที่ต้องการ ภายในระยะเวลาอันสั้น

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ที่ใช้ทั่วไปและ Internet ความรู้พื้นฐาน ภาษา Html / Html5 และ CSS / CSS3 และความรู้ความสนใจในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Bootstrap 3 CSS Framework รวมไปถึง Responsive Website และ การใช้งาน Media Query อีกทั้งยังสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

Introductions
เวลา(นาที)
ภาพรวมภายในคอร์ส FREE 3:55  
พื้นฐานสำหรับผู้เรียน FREE 3:31  
ตัวอย่าง Workshop ทีจะได้เรียน FREE 2:31  
แนะนำ Bootstrap 3 CSS Framework FREE 1:39  
แนะนำ Responsive Website FREE 1:56  
Tools and Setup
เวลา(นาที)
แนะนำเครื่องมือ FREE 1:54  
Ampps Server 4:39  
Sublime Text 3 7:35  
Google Chorme Canary 2:30  
Live Reload 3:08  
Bootstrap 3 3:55  
Jquery 2:01  
Getting Start
เวลา(นาที)
Create Bootstrap 3 Project 10:46  
Bootstrap 3 - CSS
เวลา(นาที)
Introduction to CSS FREE 0:40  
Container 3:54  
Row 2:56  
Grid System 2:20  
Grid System 2 8:53  
Typography 3:25  
Typography 2 3:29  
Tables 1:10  
Table Basic 2:32  
Table Striped 0:49  
Table Bordered 0:47  
Table Hover 0:43  
Table Condensed 0:49  
Table Contextual 1:52  
Table Responsive 0:33  
Forms 1:47  
From Basic 2:47  
Form Inline 2:18  
Form Checkbox 1:33  
Form Radio Button 0:56  
From Select 1:43  
Form Column Sizing 1:43  
Buttons 0:50  
Button Default 2:04  
Button Sizing 1:55  
Button Tag 2:27  
Images 0:39  
Image Responsive 1:02  
Img Rounded 1:05  
Img Circle 1:41  
Img Thumbnail 1:07  
Helper Classes 0:53  
Helper Contextual Color 1:41  
Helper Contextual Background 1:33  
Helper Close Button 0:58  
Helper Caret 0:30  
Helper Quick Float 1:17  
Helper Show Hide 3:16  
Responsive Utilities 3:25  
Bootstrap 3 - Components
เวลา(นาที)
Introduction to Components FREE 0:39  
Glyphicon 1:52  
Dropdown 5:42  
Button Group 0:56  
ButtonGroup Basic 2:08  
ButtonGroup Toolbar 1:12  
ButtonGroup Group Size 1:11  
ButtonGroup Group Vertical 0:40  
ButtonGroup Group Justified 0:55  
Button Dropdown 0:35  
Button Dropdown Single 2:36  
Button Dropdown Split 3:49  
Button Dropdown Dropup 0:58  
Input Group 0:38  
Input Group Basic 2:17  
Input Group Sizing 0:59  
Input Group Button with Dropdown 5:06  
Input Group Segmented 1:06  
Navs 0:26  
Navs Tabs 1:26  
Navs Pills and Stack 0:57  
Navs Justified 1:10  
Navs Segmented 2:23  
Navs Pills and Dropdown 0:34  
Navbar 1:07  
Navbar Default and Inverse 7:09  
Navbar Brand Text amd Images 2:09  
Navbar Form and Button 3:43  
Navbar Fixed Top and Buttom 2:54  
Navbar Static Top 1:22  
Breadcrumbs 1:55  
Paginations 0:38  
Pagination Default 2:53  
Pagination Pager 1:25  
Lables 2:21  
Badges 3:20  
Jumbotron 3:21  
Thumbnails 0:32  
Thumbnail Default 1:23  
Thumbnail Custom Content 4:25  
Alerts 0:40  
Alert Default 2:39  
Alert Dismisables 2:31  
Alert Link 1:24  
Progress bars 0:41  
Progress Bars Basic 2:52  
Progress Bars Label 1:16  
Progress Bars Contextual 1:15  
Progress Bars Striped 0:54  
Progress Bars Animate 0:44  
Progress Bars Stacked 1:26  
Media Object 0:38  
Media Object Default 3:02  
Media Object Alignment 1:38  
Media Object Media List 3:47  
List Group 0:38  
List Group Default 3:08  
List Group Badges 1:17  
List Group Linked 1:35  
List Group Content Classes 1:43  
List Group Custom Content 2:19  
Panels 0:28  
Panels Default 4:26  
Panels Contextual 1:39  
Panels Tables 3:50  
Panels List group 2:59  
Responsive Embed 3:45  
Wells 2:02  
Bootstrap 3 - JavaScripts
เวลา(นาที)
JavaScripts FREE 1:00  
JavaScript Bootstrap Overviews 1:12  
Data Attributes and JavaScript API 1:47  
Modals 9:36  
Dropdown 0:46  
Scrollspy 9:57  
Tabs 4:50  
Tooltips 4:23  
Popovers 6:11  
Alerts 3:37  
Buttons 0:44  
Button Stateful 4:11  
Button Checkbox 2:28  
Button Radio 1:27  
Collapse 11:18  
Carousel 12:09  
Bootstrap 3 - Customize
เวลา(นาที)
การใช้งานในส่วน Customize 16:23  
Workshop - Responsive Webdesign
เวลา(นาที)
แนวคิด 6:40  
การออกแบบโครงร่าง 2:33  
เริ่มสร้างโปรเจ็ค 14:42  
เริ่มการเขียนเนื้อหา 66:22  
แนะนำการทำงานของ Media Query 12:23  
การออบแบบสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก 42:46  
การออกแบบสำหรับหน้าจอขนาดกลาง 7:39  
การออกแบบสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ 24:58  
เก็บรายละเอียด 47:10  
Conclusion
เวลา(นาที)
สรุป 1:38  
ไฟล์รูปภาพสำหรับส่วนพื้นฐาน
Workshop Files
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ลองใช้แล้ว สะดวกมากๆเลย คอสนี้ให้ความรู้ใหม่แก่ผมมากเลยครับ
    Sti*******epz