เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 13 ชั่วโมง 47 นาที
61 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ. ฉัตรชัย (เฉินเหล่าซือ)
สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

จบการศึกษาจาก Huaqiao University Xiamen และ Beijing Language and Culture University มีประสบการณ์ในประเทศจีนนับสิบปี เคยทำงานฝ่ายต่างประเทศ บริษัท IP Trading จำกัด และอื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพิเศษภาษาจีนกลาง ที่จะช่วยให้ผู้เรียนจำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน รวมถึงการออกเสียงสำเนียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน

สอนหลักการอ่านภาษาจีนด้วย pinyin การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ รวมถึงบทสนทนาเบื้องต้น ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

โดย อ. ฉัตรชัย (เฉินเหล่าซือ)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,750 บาท เท่านั้น!

2,500 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน สอนด้วยหลักสูตรพิเศษ ซึ่งสั่งสมมาจากประสบการณ์จริงของ เฉินเหล่าซือ (อ. ฉัตรชัย) อาจารย์ชาวไทยซึ่งได้ศึกษาและทํางานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมานานนับสิบปี รวมถึงการทํางานที่ต้องใช้ภาษาจีนกลางอีกกว่าสิบปี และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนกลางเป็นอย่างดีคอร์สนี้ประกอบไปด้วย หลักการอ่านภาษาจีนกลางด้วย pinyin การเขียนอักษรจีน คําศัพท์และบทสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน มีวีดีโอและเอกสารบทเรียนให้พิมพ์ออกมาเรียนควบคู่กัน และยังมีวีดีโอแบบทดสอบพร้อมเฉลย และเอกสารแบบทดสอบให้นักเรียนสามารถฝึกฝนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ถึงระดับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ หรือผู้ที่เตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ก็สามารถเรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้และเมื่อเรียนจบคอร์ส เหล่าซือจะช่วยปรับการออกเสียงให้ถูกต้องเป็นรายบุคคลทางระบบออนไลน์ให้ด้วย เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนกลางอย่างได้ผล ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างแท้จริง “เรียนภาษาจีนกลางออนไลน์ กับ จือ เซิง ถัง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้”

บทที่ 1
เวลา(นาที)
แนะนำวิธีการเรียนภาษาจีนกลางให้สัมฤทธิ์ผล FREE 19:40  
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางทั้ง 4 เสียง , พยัญชนะ b p m f ผสมกับเสียงสระ a o 15:17  
พยัญชนะ d t n l ผสมกับเสียงสระ a e i 10:27  
พยัญชนะ b p m ผสมกับสระ i, b p m f กับสระ u, d t n l กับสระ u และ n l กับสระ ü 10:54  
หลักการเขียนอักษรจีน 16:10  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 1 16:43  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 1 11:28  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 1 , บทสนทนา , ฝึกอ่าน pinyin 10:48  
หลักไวยากรณ์ เสียงสระ i u ü เขียนเป็น yi wu yu 9:55  
บทที่ 2
เวลา(นาที)
พยัญชนะ g k h ผสมกับเสียงสระ a e u ai ei ao ou 13:21  
พยัญชนะ b p m f d t n l ผสมกับเสียงสระ ai ei ao ou 11:17  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 2 15:48  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 2 14:17  
บทสนทนา บทที่ 2 11:23  
ฝึกอ่าน pinyin 16:07  
บทที่ 3
เวลา(นาที)
พยัญชนะ b p m f d t n l ผสมกับเสียงสระ an en ang eng ong 12:23  
พยัญชนะ g k h ผสมกับเสียงสระ an eng ang eng ong , คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 3 12:40  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 3 16:56  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 3 15:30  
บทสนทนา บทที่ 3 11:30  
ฝึกอ่าน pinyin 8:58  
บทที่ 4
เวลา(นาที)
พยัญชนะ j q x ผสมกับเสียงสระ i ia ie iao iou ü 16:18  
พยัญชนะ g k h sh ผสมกับเสียงสระ ua uo uai ui uan un uang 10:05  
พยัญชนะ d t n l ผสมสระ uo ui uan un, พยัญชนะ n l j q x ผสมสระ ü üe üan ün 10:50  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 4 14:27  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 4 13:03  
บทสนทนา บทที่ 4 12:08  
บทสนทนา บทที่ 4 9:12  
หลักไวยากรณ์ เสียงสระ u และ ü 7:05  
บทที่ 5
เวลา(นาที)
พยัญชนะ zh ch sh r ผสมกับเสียงสระ a e i ai ei ao ou 10:43  
พยัญชนะ zh ch sh r ผสมกับเสียงสระ an en ang eng ong 5:32  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 5 17:11  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 5 15:42  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 5 16:54  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 5 , บทสนทนา บทที่ 5 16:51  
บทที่ 6
เวลา(นาที)
พยัญชนะ z c s ผสมกับเสียงสระ a e i ai ei ao ou an en 7:07  
พยัญชนะ z c s ผสมกับเสียงสระ ang eng ong u uo ui 6:07  
พยัญชนะ j q x ผสมกับเสียงสระ ian in iang ing iong 5:59  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 6 17:00  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 6 16:59  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 6 10:59  
บทสนทนา บทที่ 6 16:20  
บทที่ 7
เวลา(นาที)
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7 15:29  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7 14:04  
คำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7 13:27  
บทสนทนา บทที่ 7 15:14  
ฝึกเขียน pinyin , คำศัพท์ , ฝึกแต่งประโยค 16:42  
ฝึกเขียน pinyin , คำศัพท์ , ฝึกแต่งประโยค 16:53  
เฉลยแบบฝึกหัด
เวลา(นาที)
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 1 FREE 13:28  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 2 21:18  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 3 15:00  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 4 ตอนที่ 1 17:06  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 4 ตอนที่ 2 8:57  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 5 ตอนที่ 1 11:37  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 5 ตอนที่ 2 12:07  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 6 ตอนที่ 1 13:42  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 6 ตอนที่ 2 15:29  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 7 ตอนที่ 1 14:23  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 7 ตอนที่ 2 15:53  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 7 ตอนที่ 3 16:33  
แบบทดสอบการฟังและเขียน pinyin พร้อมเฉลย บทที่ 7 ตอนที่ 4 21:51  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ดีมากคะ
    พนิ********่ยม

  • ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญอันดับต้นๆของโลกในสมัยนี้ สำหรับคนที่สนใจในภาษาจีน แต่อาจจะไม่มีเวลาไปเรียนที่สถาบันต่างๆ การเรียนที่ course square เป็นอีกทางเลือก ที่ดีมากๆ เราสามารถเลือกเรียนในเวลาที่เราว่างได้ และยังกลับมาทบทวนได้ในอีกหลายๆครั้ง คุณครูสอนเข้าใจมากๆ สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง :)
    Ya *************san