เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 118 ชั่วโมง 53 นาที
212 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูป้อม เอซายน์
Asci Tutor

อาจารย์วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (Asci Tutor) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเรียนรู้ ติวเตอร์ระดับประเทศ โค้ชด้านการเรียนรู้สำหรับพ่อแม่ ครู และเด็ก

คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1 ถึง 4 แพ็ค A

คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1 ถึง 4 แพ็ค A

โดย ครูป้อม เอซายน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 12,600 บาท เท่านั้น!

18,000 บาท
  สมัครเรียน

ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1
เวลา(นาที)
Gifted Level1 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.4 24:22  
Gifted Level1 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.4 20:03  
Gifted Level1 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.4 21:27  
Gifted Level1 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.4 24:24  
Gifted Level1 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.4 17:09  
Gifted Level1 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.4 28:28  
Gifted Level1 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.4 24:39  
Gifted Level1 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.4 23:36  
Gifted Level1 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.4 17:25  
Gifted Level1 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.4 21:16  
Gifted Level1 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.4 20:52  
Gifted Level1 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.4 20:18  
Gifted Level1 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.4 26:25  
Gifted Level1 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.4 19:30  
Gifted Level1 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.4 9:54  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 2
เวลา(นาที)
Gifted Level2 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.4 25:00  
Gifted Level2 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 2.3 5:16  
Gifted Level2 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.4 25:18  
Gifted Level2 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.4 25:43  
Gifted Level2 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.4 22:38  
Gifted Level2 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.4 28:12  
Gifted Level2 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.4 20:39  
Gifted Level2 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.4 16:59  
Gifted Level2 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.4 23:54  
Gifted Level2 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.4 23:52  
Gifted Level2 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.4 25:07  
Gifted Level2 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.4 9:35  
Gifted Level2 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.4 24:42  
Gifted Level2 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.4 27:31  
Gifted Level2 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.4 22:49  
Gifted Level2 EP. 16.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.4 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.5 0:07  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 3
เวลา(นาที)
Gifted Level3 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.4 27:16  
Gifted Level3 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.4 28:16  
Gifted Level3 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.5 2:34  
Gifted Level3 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.4 22:18  
Gifted Level3 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.4 22:26  
Gifted Level3 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.4 24:47  
Gifted Level3 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.4 24:03  
Gifted Level3 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.4 24:28  
Gifted Level3 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.4 25:14  
Gifted Level3 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.4 26:27  
Gifted Level3 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.4 21:33  
Gifted Level3 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.5 2:10  
Gifted Level3 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.5 0:38  
Gifted Level3 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.4 21:39  
Gifted Level3 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.5 1:33  
Gifted Level3 EP. 16.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.5 11:10  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 4
เวลา(นาที)
ระบบนิเวศ EP.1 1:57:25  
ระบบนิเวศ EP.2 1:53:37  
ระบบนิเวศ EP.3 2:21:33  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 1:41:05  
สารละลายกรดเบส EP.1 1:33:03  
สารละลายกรดเบส EP.2 1:53:21  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี EP.1 1:51:36  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี EP.2 25:29  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.1 1:22:22  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.2 1:53:24  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.3 1:54:00  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.4 1:29:04  
งานและพลังงานกล EP.1 29:43  
งานและพลังงานกล EP.2 35:53  
เครื่องกล 2:05:03  
ระบบสุริยะ EP.1 1:06:53  
ระบบสุริยะ EP.2 1:55:07  
ดวงดาว 1:47:38  
เทคโนโลยีอวกาศ 2:03:41  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ